Referenssejä

Tacton

Ilmastolaskennan digitalisointi: Tacton integroi SimaPron CPQ-ratkaisuunsa Tacton tuo markkinoille uutena innovaationa ympäristöjalanjälkilaskurin. Environment Footprint Configuration -laskuri on toteutettu Tactonin, Miljögiraffin ja PRé Sustainabilityn yhteistyönä. Tacton on johtava konfiguroinnin, hinnoittelun ja tarjousratkaisujen tuottaja.  CPQ (Configure, Price, Quote) on liiketoiminnan prosessi, joka … Read More

ABB

ABB etenee elinkaarianalyysin avulla kohti kestävän kehityksen tavoitteitaan ”Tärkein SimaPron tuottama hyöty on se, että ABB voi nyt tuottaa raportoinnin ja keskustelujen pohjaksi lukuja. Aikaisemmin keskusteluissa lähdettiin pääasiassa yleisistä olettamuksista. Nyt syntyy enemmän, parempia ja konkreettisempia keskusteluja.” Erik Johansson Ruotsalaisen … Read More

Deltamarin

Deltamarin

Deltamarinilta kestävän kehityksen väylä laivanrakennukselle – SimaPro peräsimessä Laivansuunnittelutoimisto Deltamarin tarjoaa asiakkailleen ympäristömyönteisiä, tietoon pohjautuvia vaihtoehtoja alusten rakentamiseen. Tieto perustuu SimaProlla tehtyihin elinkaariarviointeihin. Deltamarinin asiakkaiden ympäristötietoisemmat vaihtoehdot osoittautuvat usein myös taloudellisesti kannattaviksi, esimerkiksi alempina haittamaksuina. Kun merenkulun ympäristöä eniten kuormittavan … Read More

Hankkija

Hankkija

Copyright Hankkija SimaProsta Hankkijalle työkalu maatalouden kuormitusten vähentämiseen Hankkija tekee SimaProlla kustannustehokkaasti elinkaariarviointeja suurelle määrälle tuotteita ja palveluja. SimaPro helpottaa eri menetelmillä tehtyjä arviointeja, ja sillä tehdyt tuotepohjat nopeuttavat myös kollegojen työtä. Avoin ja dynaaminen laskenta auttaa ymmärtämään, mistä nykyinen … Read More

Comatec

SimaProlla teet kestävää tuotekehitystä ja liiketoimintaa SimaPro-ohjelmisto nopeuttaa luotettavien ja kattavien elinkaariarviointien tekoa ja palvelee erinomaisesti tuotteita valmistavaa teollisuutta. Sitä käyttämällä yritys valmistautuu sekä asiakkailta että viranomaisilta tuleviin uusiin vaatimuksiin. Kun tuotteen elinkaaren osat tunnetaan, voidaan tietoon pohjautuen tuotteita kehittää … Read More

OULU University Teaching

LCA oleellinen osa opetusta Oulussa Dosentti Esa Muurinen on Oulun yliopiston Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikön johtaja ja tutkija. Hän vahvistaa, että sekä yritykset ja oppilaat peräänkuuluttavat elinkaariarvioiden merkitystä yhä enemmän. Näin ollen opetuskin keskittyy LCA – prosessien tekemiseen. Terästeollisuuden kohdalla … Read More

Tampere university

LCA diplomityössä avain työmarkkinoille Tampereen yliopistolla on muutaman vuoden ajan opetettu elinkaariarvioiden tekoa maisteritason kurssilla LCA in Energy and Environmental Engineering. Kurssin suosio on selvästi kasvussa. Kahdeksanviikkoisen peruskurssin sisältö perustuu pitkälti omaan oppityöhön, jonka tekemisessä tehdään oma LCA-mallinnus SimaPro -ohjelmiston … Read More

Oulu University Supercritical Extractions

Oulu University Supercritical Extractions SimaPro helps to calculate the LCA of supercritical extractions Supercritical processing is widespread across industries including natural products, bio- and advanced materials, textile manufacturing and others. The most well-known example is the extraction of caffeine from … Read More

Oulu University Energy

A New Holistic View on Energy Transition SimaPro helps to assess the environmental impact of one consumer as well as of the whole region Professor Eva Pongrácz and Senior Researcher Jean-Nicolas Louis at the Water, Energy and Environmental Engineering Research … Read More

LUKE kananmunat

Suomalaisen kananmunan ympäristöjalanjäljet Kananmunia tuotetaan Suomessa noin 260 maatilalla. Suomalaisten kananmunien käyttö onkin lisääntynyt vuosi vuodelta, ja on yli 12 kiloa asukasta kohti eli noin 200 munaa vuodessa. Kananmunat voidaan nykyään jäljittää tuotantokoodin perusteella tuotantotilalle asti. Mutta minkälaisia ympäristöjalanjälkiä munantuotanto jättää? … Read More

LUKE broileri

SimaPro broilerituotannon elinkaarianalyyseissa Valtiollinen Luonnonvarakeskus, Luke, on Suomen uusiutuvien luontovarojen tutkimuskeskus, joka paitsi kehittää elinkaariarvioinnin menetelmiä osana kansainvälistä tiedeyhteisöä, myös tekee elinkaariarviointia yhteiskunnan, politiikan ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä. Tämä on tähdellistä suomalaisen ympäristökilpailukyvyn kannalta. Lihantuotannon ilmastovaikutukset ovat juuri nyt tapetilla. … Read More

Stora Enso

Stora Enso Wood Products: Luotettava elinkaarianalyysi puurakentamisen perustana   Uusiutuvien tuotteiden yhtiö Stora Enso on ollut SimaPro-käyttäjä kolme vuotta. Tuotehallinnon päällikkö Lauri Linkosalmi Wood Products-divisioonasta kertoo, että työkalu on luonut selkeää asiakashyötyä, tarjoamalla tietoa tuotteiden elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Yritysvastuullisuustiimin pöydällä … Read More

Karelia-ammattikoulu

SimaPron avulla digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuteen Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuussa on aloittanut uuden digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuutta edistävän Kommunikoiva energia -hankkeen Pohjois-Karjalassa. Kyseessä on opiskelijoiden ja yritysten yhteishanke, jonka tarkoituksena on mm. porautua digitaalisia palveluja tarjoavien, sekä verkkopohjaisten yritysten elinkaari-indikaattoreiden luomiseen, keräämiseen ja hyödyntämiseen … Read More