Stora Enso

Stora Enso Wood Products:

Luotettava elinkaarianalyysi

puurakentamisen perustana

 

Uusiutuvien tuotteiden yhtiö Stora Enso on ollut SimaPro-käyttäjä kolme vuotta. Tuotehallinnon päällikkö Lauri Linkosalmi Wood Products-divisioonasta kertoo, että työkalu on luonut selkeää asiakashyötyä, tarjoamalla tietoa tuotteiden elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Yritysvastuullisuustiimin pöydällä on tällä hetkellä tuotteiden ja prosessien elinkaarianalyysit kaikille puutuotteille sahatavarasta ja insinööripuutuotteista massiivipuisiin CLT ja LVL tuotteisiiin 17 tuotantopisteessä Euroopassa. Ajankohtaista on muun muassa ympäristöselosteiden laadinta sekä hiiliohjaus ja sen monitorointi vuositasolla.  Pandemian aikana puurakentaminen ja kotien kunnostaminen ovat lisääntyneet.

EUROOPPALAINEN TUOTTEEN YMPÄRISTÖSELOSTE - EPD rakennusten elinkaarilaskennan ja tuotevertailun perustana

– Yritysvastuullisuustiimimme luo työkalun avulla eurooppalaiset ympäristöselosteet (EPD) tuotteillemme. SimaPron avulla voimmekin mallintaa tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvat vaikutukset., Lauri Linkosalmi sanoo.

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet perustuvat EN 15804 standardiin, joka tarjoaa harmonisoidun menetelmän elinkaarianalyysin tekemiseen sekä säännöt selosteessa raportoitavista asioista. Ympäristöselosteiden avulla voidaan laskea rakennuksen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta. Ympäristöselosteet auttavat myös löytämään parhaimmat tuotteet vähähiiliseen rakentamiseen.

– Voimme esimerkiksi valmistaa ”seinän” eri materiaaleista, niin että rakenteella on samat ominaisuudet, kuten lämmönläpäisevyys tai paloluokka. Oleellista on, että tuotteita ja erilaisia ratkaisuja voidaan tarkastella rakennustasolla. Materiaalitasolla samaa vertailua ei voida tehdä, koska materiaaleilla on erilaiset toiminnalliset ominaisuudet ja niitä käytetään eri lailla lopullisessa rakennuksessa. Tarkkojen ympäristöselosteiden laatiminen on kuitenkin tärkeää, jotta rakentamisen ympäristövaikutukset voidaan ottaa huomioon rakennuksia suunniteltaessa ja valmistettaessa. SimaPro mahdollistaa juuri tällaisen elinkaariarvion, Lauri Linkosalmi toteaa.

Lisähyötyä ohjelmistosta saadaan, kun sen avulla voidaan laatia ympäristöseloste tuotteelle ja viestiä varmennetut ympäristövaikutukset t ymmärrettävästi suunnittelijoilla, rakennuttajille ja muille kohderyhmille.

HAASTEET JA HOTSPOTIT

Puutuotteiden elinkaarianalyysilaskelmat ovat tuoneet selkeästi esiin mahdollisuuksia tuotteiden ympäristövaikutusten pienentämiseen. Niin sanottujen hotspot-analyysien avulla löydetään kohdat, joissa ympäristövaikutukset ovat suurimmat.

– Hotspot, johon olemme tarttuneet, on tuotannossa käytettävän sähkön päästöt. Olemme siirtyneet käyttämään vähähiilistä uusiutuvaa sähköä prosesseissa. Lisäksi erilaisten kemikaalien, kuten liimojen, päästöt korostuvat puutuotteiden päästöissä. Elinkaarianalyysin avulla voimmekin kehittää omia prosesseja ja innovoida uusia tuotteita yhdessä toimitusketjun kanssa, Linkosalmi kuvailee.

SimaPron elinkaarianalyysin avulla Stora Enson on mahdollista löytää prosesseista kohdat, joissa pystytään pienentämään ympäristövaikutuksia sekä kehittämään prosesseja. Se auttaa myös varautumaan ajoissa lainsäädännöllisiin muutoksiin kuten uusiin energiatehokkuussäännöksiin tai hiiliohjaukseen, jotka tulevat vaikuttamaan markkinoiden toimintaan. 

 

                                                                                                         

KOVEMMAT VAATIMUKSET LUOVAT KILPAILUETUA

Jo ensi vuonna Ruotsissa ja Ranskassa vaaditaan uusilta rakennuksilta hiilijalanjälkilaskelmat, mihin tuotekohtaiset ympäristöselosteet tarjoavat tietoa hiilipäästöistä. Stora Enso on hyvissä lähtöasemissa uusien vaatimuksien suhteen juuri SimaPron avulla, varsinkin kun samaa elinkaarianalyysiohjelmistoa käytetään laajasti näillä markkina-alueella. 

Suomi on ilmoittanut olevansa hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Osana tätä tavoitetta Ympäristöministeriö on valmistellut hiilijalanjäljen sekä hiilikädenjäljen laskentaa osana rakennuslupaa, uusilta rakennuksilta sekä suurilta kunnostushankkeilta, vuoteen 2025 mennessä. Yrityskohtaisten ympäristöselosteiden lisäksi tarvitaan myös yleistä tietoa hiilijalanjäljen laskentaan. Suomi ja Ruotsi ovat julkaisseet yleiset rakennustuotteiden CO2-päästötietokannat vuoden 2021 alussa tukemaan rakennusten hiilijalanjälkilaskentaa. Myös muihin Euroopan maihin on tulossa sitovia määräyksiä koskien rakennusten hiilijalanjälkeä. 

 – Markkinat kehittyvät parhaillaan nopeasti tähän suuntaan. Asiakkaamme esittävät paljon  hiiliohjaamiseen liittyviä kysymyksiä puurakentamisen osalta jo nyt. Hiilijalanjälkilaskenta on nykyään mukana monissa arkkitehtikilpailuissa ja osana rakentamisen ohjausta.  Tarkat elinkaarianalyysimme mahdollistavat vähähiilisten tuotteiden markkinoinnin ja ovat itse asiassa luoneet kilpailuetua, Linkosalmi kertoo.

EI PELKÄSTÄÄN HIILTÄ

Vaikka moni ohjauskeino painottaa tällä hetkellä hiilipäästöjä (kasvihuonekaasuja), ympäristöseloste pitää sisällään kaikkiaan 30 eri indikaattoria.  Indikaattorit kuvaavat tuotteen ympäristövaikutuksia, luonnonvarojen käyttöä, syntyviä sivutuotevirtoja sekä eri materiaali- ja energiavirtoja. Ympäristöselosteiden avulla voidaan tarkkailla laajasti tuotteiden vaikutusta joko tuotteen tai rakennuksen tasolla.

Elinkaariarvioinnista on tulossa menetelmä, jota käyttävät monet muukin kuin vain ympäristöjärjestelmien analysoinnin asiantuntija.  Sima-Pro ohjelmistoa käytetään nykyään prosessien elinkaariarviointien lisäksi myös esimerkiksi strategioiden luomisessa ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

STORA ENSO

Vuonna 2020 liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja liikevoitto 650 miljoonaa euroa.  Noin 23 000 työntekijää ja myyntiä yli 50 maassa. Listattu Nasdaq -pörssiin Helsingissä ja Tukholmassa.

Stora Enson toiminta on jaettu kuuteen divisioonaan: Packaging Materials, Packaging Solutions, Paper, Wood Products, Forest ja Biomaterials. Divisioonissa on käytössä kolme eri työkalua kestävän kehityksen ja erilaisten päästöjen jäljittämiseksi, analysointia varten sekä mittaamiseen. Paper ja Wood Products-divisioonat käyttävät SimaPro -työkalua.

 

 

Teksti: Johanna Parikka Altenstedt,

kuvat: Stora Enso lehdistökuvat.