OULU University Teaching

LCA oleellinen osa opetusta Oulussa

Dosentti Esa Muurinen on Oulun yliopiston Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikön johtaja ja tutkija. Hän vahvistaa, että sekä yritykset ja oppilaat peräänkuuluttavat elinkaariarvioiden merkitystä yhä enemmän. Näin ollen opetuskin keskittyy LCA – prosessien tekemiseen. Terästeollisuuden kohdalla haasteena on korvata koksi biohiilellä.

YHTEISTYÖ OUTOKUMMUN KANSSA

– Huhtikuun alussa aloitimme yhteistyön terästeollisuuden kanssa, ja partnereiden joukossa on muunmuassa Outokumpu. Kyseessä on Tocanem -projekti emissioiden vähentämiseksi terästuotannossa. Koksi on kivihiilestä tehtyä fossiilista polttoainetta, mutta jos hiilen voi korvata uusiutuvalla energian lähteellä, päästöt vähenevät tuntuvasti, hän kertoo tavoitteesta.

Oulun yliopistolla on tuotettu jo useita diplomitöitä, joissa on sovellettu SimaPro -ohjelmiston avulla tehtyjä LCA-arvioita. Tuolloin oppinäytetyössä lasketaan erilaisille prosesseille LCA. Mutta haasteena on ollut datan saaminen.

– Todellisten tulosten saaminen on ollut kompastuskivenä, ja siksi projektimme Outokummun kanssa on tervetullut, koska nyt saamme käyttöön todellista dataa.

Esa Muurisen mukaan opiskelijat ovat valveutuneita ja viime vuosina opiskelijoita on LCA   kiinnostanut entistä enemmän. Ympäristötekniikan opiskelijoilla on etumatka, sillä he ovat jo oppiohjelmansa puitteissa saaneet orientoitumista ilmasto- ja ympäristölaskelmiin, ja ovat tekemisessä sisällä. LCA on vapaaehtoista prosessitekniikan puolella.

– Mutta tässä on työsarka, jossa riittää tekemistä ja työtä sen tekijöille, sanoo Muurinen.

Perustietämys annetaan kaikille, mutta laskentaa tehdään vain teollisuuden ympäristötekniikan kurssilla. Opiskelijat kehittelevät jonkun näköisen analyysin SimaPron avulla ja perehtyvät teoriaan siitä, mitä ohjelmisto laskee. Opetuksen lähtökohtana on saada käyttää mielikuvitusta samalla, kun opiskelijat harjoittelevat datan keräämistä, käyttöä ja laskevat arvoja.

LCA on nykyään oleellinen osa yksikön toimintaa. Opiskelijoille ympäristövaikutusten arviot luovat luonnolliset yhteydet työelämään, kun opiskelijat saavat tehdäkseen uusia analyyseja ja oikeita case-tehtäviä. 

 

LCA on niin ikään oleellinen osa kiertotalouden opettamista, ja siihen haetaan parhaillaan projektirahoitusta.

–  Tässä on tapahtunut ihan selkeä muutos. Ennen LCA ei ollut kuin joissakin projekteissa, mutta nykyään se on vakioina ja myös kilpailutuksissa vaaditaan elinkaarianalyyseja, Esa Muurinen sanoo.

Tulevaisuudessa uutena haasteena on teknistaloudellinen analyysi, jossa LCA yhdistetään myös yrityksen muihin avainlukuihin ja tuottavuuteen. 

Yhteydet Outokummun kaltaisiin  yhteistyökumppaneihin on tuolloin kullan – tai teräksen – arvoista opiskelijoille, joita valmistellaan nopeasti muuttuvan työmaailman ja yhteiskunnan tarpeisiin.

The University of Oulu is one of the largest universities in Finland, located in the city of Oulu. It was founded on July 8, 1958. The university has around 13,000 students and 2,900 staff. 21 International Master’s Programmes are offered at the university.

Business Finland Tocanem-projektista.

 

                                                                                                                                                        Teksti: Johanna Parikka Altenstedt, kuvat: Oulun yliopisto